Insert title here
首页 > 代理商列表
机构名称 协议编号
机构名称 CALIS ID 协议编号 联系地址 联系人信息
中国教育图书进出口有限公司 850200 DRAA-2019-001 北京市海淀区亮甲店130号(邮编:100142) 刘湉()  Email:liu_tian@cepiec.com.cn  电话:57933073  传真:
北京中科进出口有限责任公司 852200 DRAA-2019-002 北京市东城区安定门外大街138号(邮编:100011) 电子外联部()  Email:eproduct@bjzhongke.com.cn  电话:010-84039343/4/5-660  传真:010-84038208
董新新(数据处理)  Email:pqdt@bjzhongke.com.cn  电话:18810226693  传真:
韩长毅()  Email:hanchy@bjzhongke.com.cn  电话:010-84039345  传真:010-84038208
何慧勤(期刊电子副经理)  Email:hehq@bjzhongke.com.cn  电话:010-84039344-631  传真:
聂志强(期刊电子中副总经理)  Email:niezhq@bjzhongke.com.cn  电话:010-84039344-606  传真:010-84038208
宋萍()  Email:songp@bjzhongke.com.cn  电话:010-84039345  传真:
中国图书进出口(集团)有限公司 903900 DRAA-2019-003 北京市朝阳区工体东路16号(邮编:100020) 王洪新(数字营销中心销售经理)  Email:whx@cnpiec.com.cn  电话:010-65063046, 13552476086  传真:
吴欣(报刊营销中心 主任)  Email:wuxin@cnpiec.com.cn  电话:010-65063078  传真:
中国图书进出口上海有限公司 903901 DRAA-2019-004 上海市广中路88号8楼(邮编:200083) 吴轶男(图书文献部经理)  Email:tinawyn@cnpiecsb.com  电话:21 36357880  传真:21 36357896
中国国际图书贸易集团有限公司 855300 DRAA-2019-005 北京海淀区车公庄西路35号(邮编:100048) 杨洋(报刊与数字资源部经理)  Email:cbic3@mail.cibtc.com.cn  电话:6843-3142  传真:6841-6126
中国科技资料进出口有限责任公司 854500 DRAA-2019-006 北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座2307(邮编:100048) 曹勇(总监办主任兼华南区经理)  Email:alex@ctibook.com  电话:025-83314729  传真:025-66620576
顾欣怡(电子产品)  Email:shawn@ctibook.com  电话:025-83314729-829  传真:025-66620576
林丹(进口部)  Email:lindan@ctibook.com  电话:025-83314729  传真: